Podrobnosti

 • Lektor: Mgr. Petr Vystrčil
 • Kód kurzu: TSP0001
 • Místo konání: Online
 • Začátek: 04.12.2022 v 10:00
 • Konec: 11.12.2022 v 14:30
 • Délka: 13 vyuč hod.
 • Cena kurzu: 2850 Kč s DPH

Podrobnější informace ke kurzu

Zobrazit Skrýt

Obsah kurzu

Přípravný kurz TSP vás výborně připraví na úlohy, se kterými se setkáte u testu studijních předpokladů na Masarykově univerzitě v rámci přijímacího řízení (nejen) na psychologii. Zkušený lektor vás seznámí s novinkami letošních TSP, které od minulého ročníku prošly revizí.

 • Test studijních předpokladů píšou uchazeči o studium na Masarykovu univerzitu zpravidla jen jeden a výsledek se počítá na všechny obory na které je uchazeč přihlášen.
 • Kurz je koncipován do tří lekcí, ve kterých vás zkušený lektor připraví na úspěšné zvládnutí testu studijních předpokladů. Kurz bude probíhat v online formě skrze program Zoom. Lektorovi můžete na lekci pokládat různé otázky týkající se řešení jednotlivých úloh.
 • Zaměříme se především na strategické postupy v rámci řešení typových úloh z minulých let. 
 • Vysvětlíme si také jak pracovat pod tlakem časového limitu a jak si vyplňování testu usnadnit.
 • Pokud třeba analytické či numerické myšlení nepatří mezi vaše silné stránky, nemusíte se obávat. Lektor vám jednotlivé řešení úloh vysvětlí srozumitelným jazykem.
 • Nehlásíte se na Masarykovu Univerzitu? Znalosti z kurzu můžete využít i při řešení úloh v jiných přijímacích testech (např. OSP). 
 • Z každé lekce budte mít zpřístupněný záznam tak, abyste si získané znalosti mohli opakovat.
 • Kurzem vás provede Mgr. Petr Vystrčil, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V minulosti absolvoval tříletou koncipientskou praxi v advokátní kanceláři a vedl brněnskou pobočku neziskové organizace In IUSTITIA, o.p.s. zaměřenou na pomoc obětem trestných činů, poté pracoval na právním oddělení na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

 

 • V současné době se připravuje na nástup na pozici asistenta u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, Dále se věnuje lektorské činnosti v kurzech zaměřených na TSP a výuce anglického jazyka.

Dimenze TSP

 • numericko-analytické myšlení
 • kritické myšlení
 • uvažování v anglickém jazyce

 

Termíny setkání

Lekce 4.12. a 11.12. proběhnou v čase 10:0014:30.

Lekce 7.12. proběhne v čase 16:00 až 20:30.

Součástí bude 30 minutová přestávka.

 

4.12. 7.12. 11.12.

Pro platnou rezervaci místa v kurzu je třeba zaslat celou částku ceny kurzu do dvou pracovních dnů od odeslání přihlášky, jinak se přihláška stává neplatnou.

Bankovní informace pro platbu převodem naleznete zde. Variabilní a specifický symbol obdržíte na Vámi uvedenou emailovou adresu. 

Místo setkání 

Kurz probíhá online prostřednictvím platformy Zoom.