Podrobnosti

 • Lektor: Mgr. Jakub Pisklák, Mgr. Martin Zupko, Mgr. Kamila Tozzi di Angelo, Mgr. et Mgr. Daniel Cabák
 • Kód kurzu: PRPO12425
 • Místo konání: Olomouc
 • Začátek: 26.10.2024 v 10:00
 • Konec: 29.03.2025 v 16:00
 • Délka: 149 vyuč. hod.
 • Cena kurzu: 15950 Kč s DPH

Podrobnější informace ke kurzu

Zobrazit Skrýt

Obsah kurzu

Celková délka kurzu je 149 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut). Z toho 102 hodin tvoří lekce, 33 hodin nahraných výukových videí, 12 hodinový kurz přípravy na testy všeobecného přehledu a možnost 2 hodin individuálních konzultací.

Vědomostní část je organizovaná formou přednášek a cvičení, které obsahují dostatek prostoru k diskusi a studenti mají možnost si vyzkoušet některé sebepoznávací metody. Tato část obsahuje základy z těchto disciplín:

Osnovy pro jednotlivé okruhy jsou následovné:

 • Dějiny psychologie (zakladatelé samostatné psychologie, gestaltismus, behaviorismus, psychoanalýza, individuální a analytická psychologie, kulturní psychologie, logoterapie, humanistická psychologie, kognitivní psychologie)
 • Obecná psychologie (předmět studia psychologie, dělení psychologických oborů, základní psychologické pojmy, pozornost, spánek a snění, senzorické procesy, vnímání, učení, paměť, motivace, emoce).
 • Vývojová psychologie (aplikační možnosti, představitelé, faktory ovlivňující vývoj, periodizací vývoje, prenatální období, novorozenec, kojenec, období batolete, předškolní věk, mladší školní věk, období dospívání, dospělost, stárnutí, stáří, smrt)
 • Sociální psychologie (úvod, metody ověřování, představitelé, sociální percepce, formování dojmu, atribuční procesy, socializace, komunikace, zátěžové situace, agresivita a agrese, postoje, skupiny, altruismus a prosociální chování, sociální vliv).
 • Psychologie osobnosti (předmět psychologie osobnosti, metody a modely výzkumu osobnosti, současné koncepce osobnosti, skladba, dynamika a vývoj osobnosti, temperament, charakter, morálka, frustrace, úzkost, konflikt, pojem a složky Já, poruchy osobnosti)
 • Klinická psychologie a psychoterapie (vymezení, zdraví a nemoc, historie, teorie stresu a zvládání náročných životních situací, obranné mechanismy, strategie zvládání stresu, salutoprotektivní činitelé, organické duševní poruchy, psychóza, úzkostné poruchy, poruchy osobnosti, základní směry psychoterapie, zástupci, principy).
 • Psychologie práce a organizace (analýza práce, výběr zaměstnanců, pracovní výkonnost, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, leadership, dynamika v organizaci, motivace v práci, pracovní prostředí).
 • Biologie (nervový systém, dělení nervové soustavy, periferní nervový systém, mozkový kmen, mozeček, mezimozek, limbický systém, koncový mozek, charakteristika a princip funkce smyslů, žlázy s vnitřní sekrecí, imunitní systém, buňka, základní typy tkání, soustava kosterní a svalová, srdce, krevní oběh, dýchací a trávicí soustava, ledviny a vývodné cesty močové, rozmnožovací soustava).

 

Kompetenční rovina. Tato rovina prostupuje celým našim kurzem. Společně s pomocí her, cvičení a úkolů rozvineme vaše komunikační dovednosti a schopnosti sebeprezentace. Dále vám nabídneme také:

 • Příležitost k získání praxe pro rozšíření portfolia a nabídka dobrovolnictví na psychologická pracoviště.
 • Zpětnou vazbu na vaše práce (eseje, prezentace, seminární práce apod.) včetně konzultace podkladů k přijímacímu řízení.
 • Možnost vyzkoušet si ústní pohovor k druhé části přijímacího řízení nanečisto.
 • Maximálně individuální přístup pro každého z našich studentů.

 

Termíny setkání

Jednou za 14 dní v Olomouci (místo bude upřesněno) od 10:00 do 16:00 (včetně pauzy na oběd).

26.10.2024 9.11.2024 23.11.2024 7.12.2024 21.12.2024 4.1.2025
18.1.2025 1.2.2025 15.2.2025 1.3.2025 15.3.2025 29.3.2025

Čas lekcí se může změnit s ohledem na termíny testů studijních předpokladů (TSP) a testů SCIO.

 

Informace k platbě

Pro platnou rezervaci místa v kurzu je třeba zaslat rezervační zálohu 5000 Kč do dvou dnů od odeslání přihlášky, jinak se přihláška stává neplatnou.

Bankovní informace pro platbu převodem naleznete zde. Variabilní a specifický symbol obdržíte na Vámi uvedenou emailovou adresu. 

Při platbě platební kartou si můžete platbu rozložit na více částí. V případě rozdělení na třetiny je platba bez poplatku a navýšení.

Pro platbu na třetiny při výběru způsobu platby zvolte možnost Expresní jednorázová platba a v novém okně poté možnost Platba na třetiny bez navýšení.

Zjednodušený návod najdete na odkazu zde.

Poskytovalem služby je platební brána Comgate. Více informací naleznete zde.

 

Místo konání

Místo konání bude upřesněno.

 

Stále váháte? Přečtěte si reference našich studentů z ročníku 2023/2024:

Nejlepší kurz na trhu!!! Skvělí lektoři, úžasná atmosféra a individuální přístup. Načerpáte spoustu nových informací jak z teorie, tak ale i z praxe. Získáte přístup ke spoustě studijních materiálům (skripta, videa, prezentace, ale i cvičné testy), které vám pomohou s přípravou na přijímačky. Lze i využít individuálních konzultací, které akademie nabízí. Ať už to je pomoc s zdokonalením portfolia, tak si můžete zkusit i pohovor nanečisto a alespoň zčásti si zkusit, jak to bude u přijímaček vypadat. Jednoduše skvělá a komplexní příprava k přijímačkám.

Hrozně fajn lektoři, kteří předávají svoje vědomosti a zkušenosti s radostí a nadšením. Do kurzu jsem se osobně hlásila hlavně kvůli přijímačkám na vysokou školu, takže jsem hlavně potřebovala naučit se základní psychologické disciplíny. Co pro mne bylo ale takové plus je, že se opravdu všichni maximálně snažili, abychom o předávané látce nejen získali informace ale také, abychom ji porozuměli. Taky bych moc ocenila tipy na knížky, filmy a jak si zachovat klidnou hlavu...

Skvělá a intenzivní příprava na přijímací zkoušky. Detailně a přehledně zpracované výukové materiály, ze kterých, si myslím, budu čerpat ještě na vysoké škole. A hlavně skvělí lektoři, všichni!