Více o kurzu

  • Test studijních předpokladů píšou uchazeči o studium na Masarykovu univerzitu zpravidla jen jeden a výsledek se počítá na všechny obory na které je uchazeč přihlášen.
  • Kurz je koncipován do šesti lekcí, ve kterých vás zkušený lektor připraví na úspěšné zvládnutí testu studijních předpokladů. Kurz bude probíhat v online formě skrze program Zoom.
  • Lektorovi můžete na lekci pokládat různé otázky týkající se řešení jednotlivých úloh.
  • Zaměříme se především na strategické postupy v rámci řešení typových úloh z minulých let. Vysvětlíme si také jak pracovat pod tlakem časového limitu a jak si vyplňování testu usnadnit.
  • Pokud třeba analytické či numerické myšlení nepatří mezi vaše silné stránky, nemusíte se obávat. Lektor vám jednotlivé řešení úloh vysvětlí srozumitelným jazykem.

 

  • Kurzem vás provede Mgr. Petr Vystrčil, zkušený lektor TSP, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Vede brněnskou pobočku organizace In IUSTITIA, o.p.s., jež se zabývá pomocí obětem trestných činů. Dále se věnuje lektorské činnosti v kurzech zaměřených na TSP, OSP, základy společenských věd a výuku anglického jazyka.

 

Další informace o TSP najdete na odkaze: Přijímačky – jaké jsou a jak na ně vyzrát.

Nadcházející kurzy

V nejbližší době nejsou naplánovány žádné kurzy.