Více o kurzu

  • Test studijních předpokladů píšou uchazeči o studium na Masarykovu univerzitu zpravidla jen jeden a výsledek se počítá na všechny obory na které je uchazeč přihlášen.
  • Kurz je koncipován do tří lekcí, ve kterých vás zkušený lektor připraví na úspěšné zvládnutí testu studijních předpokladů. Kurz bude probíhat v online formě skrze program Zoom.
  • Lektorovi můžete na lekci pokládat různé otázky týkající se řešení jednotlivých úloh.
  • Zaměříme se především na strategické postupy v rámci řešení typových úloh z minulých let. Vysvětlíme si také jak pracovat pod tlakem časového limitu a jak si vyplňování testu usnadnit.
  • Pokud třeba analytické či numerické myšlení nepatří mezi vaše silné stránky, nemusíte se obávat. Lektor vám jednotlivé řešení úloh vysvětlí srozumitelným jazykem.

 

  • Kurzem vás provede Mgr. Petr Vystrčil, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V minulosti absolvoval tříletou koncipientskou praxi v advokátní kanceláři a vedl brněnskou pobočku neziskové organizace In IUSTITIA, o.p.s. zaměřenou na pomoc obětem trestných činů, poté pracoval na právním oddělení na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

 

  • V současné době se připravuje na nástup na pozici asistenta u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, Dále se věnuje lektorské činnosti v kurzech zaměřených na TSP a výuce anglického jazyka.

 

Další informace o TSP najdete na odkaze: Přijímačky – jaké jsou a jak na ně vyzrát.

Nadcházející kurzy

V nejbližší době nejsou naplánovány žádné kurzy.