Ročník 2024/2025

Přihlašování do kurzů na nadcházející akademický rok 2024/2025 je spuštěno!

Více o kurzu

Naše přípravné kurzy psychologie jsou velmi intenzivní a v souladu s náročnými požadavky na přijetí na obor psychologie pro všechny katedry v ČR. Zakládáme si na kvalitě a individuálním přístupu. Každému našemu studentovi doslova "šijeme kurz na míru", aby odpovídal jeho potřebám a požadavkům. To vše jak z pohledu vědomostí, tak i z pohledu dovedností (konzultace, zpětná vazba apod.). Držíme se moderních trendů a inovujeme vzdělávací postupy podle potřeb našich studentů, aby vedly k efektivním výsledkům. K tomu slouží propracované techniky a v mnohých případech je kladen důraz na vlastní prožitek, který je často klíčovým prvkem pro pochopení a uchopení mnohých psychologických témat.


Věříme v nezaměnitelnou sílu osobních setkávání, kde v bezpečné atmosféře můžeme realizovat sebepoznávací techniky, zamýšlet se a diskutovat nad různými tématy i vašimi názory. Máme pro vás však také možnost Online kurzu, který odpovídá intenzitě i náročnosti našim prezenčním kurzům a řadíme do něj také maximum všech aktivit, které lze realizovat online formou. Tento kurz je určen především pro studenty, kterým není z různých důvodů umožněno se prezenčních kurzů účastnit, ale chtějí udělat maximum pro to, aby se dostali na psychologii.

Co Vás čeká?

 • Komplexní intenzivní příprava pro úspěšné zvládnutí náročných přijímacích zkoušek na psychologii v celkové délce 149 vyučovacích hodin v prezenční podobě a 133 vyučovacích hodin v online podobě (1 vyučovací hodina = 45 minut).
 • Zdokonalení svých komunikačních a prezentačních dovedností.
 • Kompletní studijní materiály v ceně (skripta, prezentace, videa, audioverze videí a tématické testy).
 • Originální video-přednášky ke každému tématu od našich lektorů, které si můžete kdykoliv přehrát.
 • Pohodlný a přehledný přístup ke všem studijním materiálům z uživatelského účtu.
 • Nabídka dobrovolnických aktivit.
 • Dovednost autentické a originální sebeprezentace.
 • Lektoři jsou psychologové a studenti psychologie ze čtyř univerzit v ČR (FF UK, FF UP, FF OU, FF MU).
 • Individuální přístup,
 • Přátelská a komorní atmosféra.
 • Konzultace a zpětná vazba (portfolio, eseje, praxe apod.).
 • Průběžné opakování a testování znalostí.
 • Certifikát po absolvování kurzu (vhodný k přijímacímu řízení).
 • Kolektiv, se kterým si budete rozumět.
 • Zajímavosti a zkušenosti z různých oblastí psychologické praxe.
 • Tipy k přijímacímu řízení a mnoho mnemotechnických pomůcek.
 • Navíc lekce k přípravě na testy všeobencého přehledu.
 • Mnoho zajímavostí, zábavy i dřiny, bez kterých to nejde.

Vědomosti dovednosti praxe & portfolio

 • Získáváte nejen vědomosti, které jsou prvním předpokladem ke zvládnutí písemné části příjímacích zkoušek, ale taktéž dovednosti, které z vás udělají kompetentního kandidáta se skvělými komunikačními dovednostmi, které jsou nutné k ústní části přijímacích zkoušek.
 • Nabyté vědomosti a dovednosti vám nejen maximalizují šanci na přijetí na psychologii, ale usnadní vám poté i její studium na vysoké škole.
 • V rámci kurzu od nás dostáváte propracované studijní materiály ke každému psychologickému tématu. Za našimi materiály jsou stovky hodin práce a jsou každým rokem znovu revidovány a aktualizovány. Naše studijní materiály čerpají z doporučené literatury a dalších zdrojů, které zaručují ucelenost a kompletnost informací, které jsou potřeba k přijímacímu řízení.
 • Kromě pravidelných lekcí mají naši studenti k dispozici 33 vyuč. hodin našich video-přednášek ze všech probíraných témat. Tyto přednášky si mohou studenti pustit jako přípravu na lekci, ale nejčastěji je využívají k zafixování učiva po lekci nebo k opakovaní před samotnou přijímací zkouškou na VŠ.
 • Během kurzu si osvojíte efektivní individuální učební styl, který vám usnadní čas, energii i nervozitu při učení a následných zkouškách. Zdokonalíte se ve zpracovávání a prezentování témat, které se také naučíte správně citovat v souladu s požadavky vysoké školy.
 • Doporučíme vám zajímavá místa pro realizování praxí či dobrovolnické činnosti.
 • V neposlední řadě se studenty individuálně konzultujeme jejich seminární práce, eseje, prezentace a další. Poskytujeme zpětnou vazbu k portfoliu, jak z obsahového hlediska, tak z hlediska formálního. Podle slov našich absolventů to pro ně byla jedna z nejdůležitějších věcí, která jim pomohla zaujmout u druhého kola přijímacího řízení a postoupit dál.
 • To vše dává našim studentům komplexní připravenost ke zvládnutí přijímacího řízení na psychologii.

Obsah kurzu

Vědomostní část

Tato část je organizovaná formou přednášek a cvičení, které obsahují dostatek prostoru k diskusi a studenti mají možnost si vyzkoušet některé sebepoznávací a diagnostické metody. Tato část obsahuje základy z těchto disciplín.

Dějiny filosofie

Celý Řím nebyl postaven za jeden den a psychologie se tu neobjevila z čista jasna. V rámci kurzů si představíme dějiny filozofie od základů filozofického myšlení až po konkrétní psychologické školy ovlivněné filozofickými směry. Zaměříme se na filozofii antického Řecka a Říma přes racionalismus a empirismus až po filozofické a psychologické směry ½ 20. století.

Dějiny psychologie

Psychologie současnosti je neuvěřitelně různorodá ve svých metodách, přístupech a pojetích. Pro její pochopení je potřeba znát cesty, kterými se velká jména psychologie od založení této disciplíny vydala a jaké poznatky přinesly. Dozvíte se o samotných zakladatelích vědního oboru psychologie a nejvýznamnějších psychologických směrech 19. a 20. století.

Obecná psychologie

Obecná neznamená nekonkrétní. Tato základní teoretická disciplína se zabývá psychologickými procesy jednotlivce, zároveň však vymezuje jednotlivé dílčí obory psychologie a říká nám, co to vlastně psychologie je. V rámci tohoto oboru se budete učit o pozornosti, myšlení, spánku, snění, paměti a mnohém dalším.

Vývojová psychologie

Člověk se od narození neustále vyvíjí. Od dětství po stáří si osvojujeme nové schopnosti a dovednosti. V rámci kurzu vývojové psychologie se dozvíte o různých pojetích vývoje člověka, zaměříme se na specifika jednotlivých stádií a řekneme si něco o tom, jak znalosti vývojové psychologie aplikovat v běžném životě.

Sociální psychologie

Každý den se setkáváme, spolupracujeme a komunikujeme s dalšími lidmi. Sociální psychologie se věnuje právě těmto interakcím a jejich vlivům na jednotlivce a skupiny. Při výuce se dozvíte nové poznatky o lidské komunikaci, sociální percepci, agresivitě, atribučních procesech, chování ve skupinách, ale i dalších z témat sociální psychologie.

Psychologie osobnosti

To, že se od sebe různě lišíme je zřejmé. Problém nastává v okamžik, kdy tyto rozdíly chceme popsat a kvantifikovat. Psychologie osobnosti zkoumá různá pojetí lidské osobnosti, její skladbu. Zajímá se o temperament, charakter, morálku, frustraci, a mnoho dalších témat. Pří výuce se dozvíte nejen o teoretických základech tohoto oboru, ale také budete mít možnost si některé psychologické testy osobnosti vyzkoušet.

Klinická psychologie a psychoterapie

Zahrnuje z velké části to, co si běžný člověk pod prací psychologa představí. V rámci výuky klinické psychologie se budeme zabývat rozdílem mezi zdravím a nemocí, teoriemi stresu (včetně strategií jeho zvládání), a dalším. Také se významně zaměříme na duševní poruchy všeho druhu. Dozvíte se taky o principech a průběhu psychoterapie, o psychoterapeutických směrech a jejich výrazných osobnostech.

Psychologie práce a organizace

Vztah člověka k práci, umožnění jejího efektivního naplňování a další aplikace psychologických poznatků v pracovním prostředí. To vše je v záběru psychologie práce a organizace. V rámci její výuky se dozvíte například o měření pracovní výkonnosti, vzdělávání a rozvoji zaměstnanců, rozvoji leadershipu a stylů vedení, motivací k práci, ale také mnoho dalšího.

Biologie

Hlubší poznání chemických a biologických procesů, na nichž stojí fungování lidského těla, nám může poskytnou jiný pohled na podstatu lidského chování, myšlení a všech procesů spojených s psychikou. Jakým způsobem vzniká pohyb? Jak se naše tělo brání infekci? Jak můžou naše chování ovlivňovat feromony? To vše jsou otázky, na které si v našich hodinách odpovíme. Dozvíte se o struktuře a fungováních různých orgánových soustav, a to včetně podrobného zaměření na fungování nervové, hormonální a imunitní soustavy.

Blížší informace k tématům naleznete v detailnech kurzů.

Kompetenční rovina

Tato rovina prostupuje v podstatě celým našim kurzem. Společně s pomocí her, cvičení a úkolů rozvineme vaše komunikační dovednosti a schopnosti sebeprezentace. Dále vám nabídneme také:

Konzultace a zpětná vazba

V průběhu našeho kurzu budete získávat zpětnou vazbu na vaši práci a splněné úkoly (eseje, prezentace, seminární práce apod.). Zároveň můžete využít možnost konzultace vašich podkladů k přijímacímu řízení a vyzkoušení přijímacího pohovoru nanečisto.

Tématický projekt

V rámci kurzu mají studenti možnost zpracovat a odprezentovat psychologické téma z vývojové psychologie. Díky tomuto projektu se zdokonalíte v práci s odbornou literaturou a v prezentování svých výstupů před skupinou.

Příprava na všeobecný přehled

Čekají vás 4 plnohodnotné online lekce (12 vyuč. hodin) k přípravě na testy všeobecného přehledu se zkušeným lektorem, který vás tímto blokem provede. Termíny těchto lekcí jsou navíc, tedy mimo studijní plán a jejich termíny se dozvíte v průběhu kurzu. K dispozici budete mít také mnoho studijních materiálů a testů z minulých let.

Nadcházející kurzy

Naše
reference

Přípravné kurzy 2021/2022 – online

#pripravne-kurzy  

Realizováno: 11.06.2022

Jak bys kurz popsal/a vlastními slovy? „Kurz byl pro mě velmi přínosný a užitečný. Věřím, že mi pomohl k tomu, abych měla větší šanci úspěšně složit přijímací…

Číst více

Přípravné kurzy 2021/2022 – prezenční

#pripravne-kurzy  

Realizováno: 10.06.2022

Jak bys kurz popsal/a vlastními slovy? „Jsem ráda, že jsem se do kurzu přihlásila. Myslím, že mě to obohatilo ze všech možných hledisek. Poznala jsem nové…

Číst více

Přípravné kurzy 2019/2020 – prezenční

#pripravne-kurzy  

Realizováno: 23.04.2022

Co o nás říkají naši absolventi?  „Tento kurz doporučuji každému, koho zajímá obor psychologie a chce se jím do budoucna zabývat. Připraví Vás perfektně…

Číst více

Přípravné kurzy 2020/2021 –⁠ online

#pripravne-kurzy  

Realizováno: 27.03.2022

Rozsáhlou recenzi na náš přípravný kurz si můžete přečíst zde. Co říkají naši absolventi? „Naprosto skvělá investice peněz. Opravdu nelituji jediné koruny,…

Číst více