Pro porozumění možností neurověd dneška, ale i budoucnosti, je potřeba odlišit laické představy o čtení myšlenek a vědecký postoj. Za čtení myšlenek se v neurovědách (angl. mind-reading) označuje proces odhalování vnitřního psychického obsahu pomocí odhadovacího algoritmu, který vychází pouze z dat získaných měřením mozku. A jak se výzkumníkům daří tento proces uskutečňovat? Záleží na úhlu pohledu a na očekávání čtenáře. Wen a kolektiv (2017) prezentovali svým participantům video, při kterém snímali pomocí fMRI data o aktivitě jejich mozku. Z těchto dat byly potom pomocí pokročilých metod a počítačových algoritmů rekonstruovány rozmazané a černobílé podobizny původního videozáznamu. 

 

Nemůžeme ovšem předpokládat, že touto metodou budou vědci brzy schopni odhalit jakékoliv vnitřní obsahy. Kdybychom třem lidem ukázali stejný předmět, každý z nich bude o daném předmětu přemýšlet různým způsobem. Lidé myšlenky skládají do slov různými způsoby, a různorodost těchto jazykových struktur je v tento moment obrovskou překážkou v procesu čtení myšlenek.

Fantastické představy o budoucnosti, kdy jednotlivci či instituce budou číst obsahy našich niterných prožitků se v kontextu skutečného neurologického výzkumu jeví jako pošetilé. Čtení myšlenek je z podstaty individuality myšlení nemožné, ovšem pokrok, který v posledních 20 letech nastal nelze opomenout. Technologie pro bližší porozumění fungování myšlení už máme, další pokrok v této oblasti už závisí jen na šikovnosti a nápaditosti výzkumníků. Především čas však ukáže, kam až můžeme v této oblasti dojít.

 

Rathkopf, C., Heinrichs, J. H., & Heinrichs, B. (In press). Can we read minds by imaging brains? Philosophical Psychology. https://doi.org/10.1080/09515089.2022.2041590

Wen, H., Shi, J., Zhang, Y., Lu, K.-H., Cao, J., & Liu, Z. (2017). Neural encoding and decoding with deep learning for dynamic natural vision. Cerebral Cortex, 28(12), 4136–4160. https://doi.org/10.1093/cercor/bhx268

Další
novinky

TSP v novém kabátu aneb změny v přijímacím řízení

12.11.2022

Možná jste si už všimli, že Masarykova univerzita v Brně poupravila model přijímacích zkoušek. Pokud je to pro Vás však nová informace, nevěste hlavu a mrkněte…

Číst více

Mozek dokáže rozpoznat a odlišit zpěv v hudbě

09.04.2022 | Délka čtení: 3 minuty

Mozek je pro nás stále velkou záhadou. I přes veškeré objevy nedokážeme plně vysvětlit a zmapovat jeho fungování. A tato nevědomost přitahuje pozornost…

Číst více

Jak blízko jsme čtení myšlenek?

09.04.2022 | Délka čtení: 3 minuty

Čtení myšlenek bývá často součástí nejednoho snu o technologických možnostech daleké budoucnosti, a to ne náhodou. Ani jakýkoliv nejbližší vztah s druhým…

Číst více